קיימות וסביבה

חיפוש בעמוד זה:

מהי קיימות

קיימות ( sustainability ) היא השקפת עולם דמוקרטית אופטימית, ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ. קיימות היא לגלות מחדש את הערך של הדברים המקיימים אותנו: האוויר והמים הנקיים, השקט של המדבר והמגוון של החורש הים תיכוני, שכונה בה ילדים משחקים בחוץ בבטחה.
אנו מאמינים כי אם נשמור על הסביבה, נמנע מזיהום הקרקע, האוויר או המים, נעשה שימוש מושכל במשאבים ונטמיע התנהגויות של הקטנת הצריכה - הימנעות מצריכה מיותרת, תיקון ישן במקום קניית חדש, שימוש חוזר והפרדה ומיון פסולת למיחזור, נגדל דור של אזרחים שחושבים גם על המחר ומבטיחים את עתידם ועתיד הדורות הבאים. הדרך אל  מקום שטוב לחיות בו תלויה בתחושת שייכות למקום, אהבה, תרומה ומעורבות בקהילה בה אנו חיים ואחריות למען הסביבה שלנו וליצירת סביבה טובה, בריאה ונקיה יותר. 


קיימות