מיחזור אריזות בקרוב גם בנירית

קיימות וסביבה • כניסותתגידו מזל-טוב לאורנית, ע'ג'ר ודרום השרון, שלושת הרשויות שחתמו לאחרונה על הסכם להפרדת פסולת.
לחצו על הלינק למידע נוסף!
http://www.tmir.org.il/ template/ default.aspx?PageId=42
 
מיחזור אריזות