הודעה חדשה

יצירת קשר עם המזכירות ושעות קבלת קהל

מזכירה - מירי הדר

03-9382558 , 03-9387225

nirit@nirit.org.il

מזכיר - עמית כפיר

054-4987670

nirit2@nirit.org.il

שעות פעילות

יום א' 14:30 - 18:30

ימים ב', ג', ד' 08:30 - 12:30

יום ו' 08:30 - 11:30

חיפוש בעמוד זה:

מכרז שמירה בנירית

קבצים מצורפים:

מכרז שמירה נירית

ועד מקומי נירית (להלן: ״הועד״) מזמן בזאת הצעות מחיר למתן שירותי אבטחה, שמירה וסיור עבור ועד מקומי, נירית כל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המציע ב - 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה, כשעליה מצוין מכרז 1/18 ולהפקידם במסירה אישית (לא בדואר) במזכירות היישוב נירית .

פרטים נוספים בקובץ המצורף.

יצירת קשר עם המזכירות ושעות קבלת קהל

מזכירה - מירי הדר

03-9382558 , 03-9387225

nirit@nirit.org.il

מזכיר - עמית כפיר

054-4987670

nirit2@nirit.org.il

שעות פעילות

יום א' 14:30 - 18:30

ימים ב', ג', ד' 08:30 - 12:30

יום ו' 08:30 - 11:30

תאריכי ליווי הסעות

קבצים מצורפים:

ליוויי אוטובוסים 2016 שיבוץ סופי לפרסום משפחות סופי

New רשימת מחליפי הסעות ותפקיד המלווה

הורים יקרים

 

מצורפים תאריכי ליווי הסעות ושיבוץ מלא ל-2016

תודה על שיתוף הפעולה ושנה טובה

 

בתחילת כל חודש נפרסם את טבלת החודש.

 

בברכה,

 

ועדת הסעות

 

 

טופס יצירת קשר עם מזכירות היישוב