מה במועצה

מטרופולין - היערכות לפעילות קווי השירות בחג הרמדאן
מטרופולין - היערכות לפעילות קווי השירות בחג הרמדאן