מה במועצה

אוטובוס השירות של המועצה מגיע לנירית
אוטובוס השירות של המועצה מגיע לנירית