מה במועצה

אירועי המועצה לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
אירועי המועצה לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות