תרבות וקהילה

תרבות: הצגה דו לשונית לילדים במתנ"ס מתן 20.7.19
תרבות: הצגה דו לשונית לילדים במתנ"ס מתן 20.7.19