תרבות וקהילה

תרבות וקהילה: הזמנה להרצאה ושיח בנושא חברה וכלכלה 31.1.19 בשעה 20:15 בבית העם בנירית
תרבות וקהילה: הזמנה להרצאה ושיח בנושא חברה וכלכלה 31.1.19 בשעה 20:15 בבית העם בנירית