צוות חירום יישובי - דרכי התקשרות

קבצים מצורפים:

2022 טלפונים- מתנדבי צחי

טלפונים בעלי תפקידים - צח"י ראה בקובץ הרצ"ב

מי אנחנו

קבצים מצורפים:

צחי- תעודת זהות יולי 2022

צוות החירום והחוסן היישובי (צח"י) הינו קבוצה של פעילים מתנדבים תושבי היישוב, שעברו הכשרה בסיסית על-מנת להוות גורם התערבות וסיוע מידי לתושבי נירית במצבי חירום ומשבר שונים.

הצוות אינו מיועד להחליף גורמים מוסמכים ומקצועיים אלא רק לסייע לקהילה ולטפל במצב כמיטב יכולתו בהיעדרם של גורמים מקצועיים ועד להגעתם.

צוות החירום היישובי מהווה בפועל הזרוע הביצועית של וועד היישוב והרשות המקומית עליהם חלה האחריות להערכות ולטיפול בקהילה במצבי חירום.

מעבר משגרה לחירום- בהתקבל החלטה על מעבר משגרה לחירום יתבצע הליך סדור להפעלת צח"י וסנכרון הפעילות עם וועד היישוב .

הכנסו לקובץ הרצ"ב המפרט תפקידי צח"י בהרחבה ע"פ חתך מכלולים.

 

איגרת מידע, הנחיות והמלצות חינוכיות לתושבים

קבצים מצורפים:

צחי מיכלול חינוך וטף איגרת 1

קישורים מהירים לחירום

קבצים מצורפים:

קישורים מהירים לחירום