אנחנו מוכנים אנחנו מוגנים

צח"י • כניסות

קבצים מצורפים:

רעידת אדמה מוכנות המשפחה והאוכלוסייה

הנחיות וקישורי פקע"ר להתגוננות ומוכנות המשפחה