שמירה על שטחים פתוחים

קיימות וסביבה • כניסות

שטחים פתוחים

שטחים פתוחים הם שטחים שאינם מנוצלים למגורים, לתחבורה, לתעשייה ולחקלאות.

השטחים הפתוחים הם למעשי נקודות הנוף והטבע שאנחנו מבלים בהם, חיות הבר, עצים, שיחים ופרחים גדלים בהם.

גם הפארקים העירוניים כדוגמת פארק הירקון, הפארק בכפר סבא הוא שטח פתוח היות והוא אינו מיועד לאיכלוס.

המועצה האזורית דרום השרון והעומד בראשה ד"ר מוטי דלגו פועלים לשימור השטחים הפתוחים ע"י הכנת תוכנית אב ליישוב . אנו תושבי היישוב והאזור מצפים גם מהמועמדים לראשות המועצה להכין תוכנית פעולה בנושא חשוב זה.

בסמיכות ליישוב נמצא יער חורשים אחד היערות הבודדים באזור השרון והמרכז המהווה מוקד משיכה לנופשים, רצים ורוכבי אופניים בכל ימות השנה. מתוך רצון לשמירה על השטחים הפתוחים הוקמה "סיירת יער חורשים " בשיתוף קק"ל , מועצה אזורית דרום השרון ותושבים מתנדבים הפועלים מידי סוף שבוע בתורנות בחלוקה של שקיות אשפה, איסוף פסולת, דיווח לקק"ל על מפגעים והדרכה לשמירת הניקיון לנופשים ביער.