נוהל פינוי גזם והפרדה מפסולת גושית

קיימות וסביבה • 23/5/2016 כניסות

נוהל פינוי גזם והפרדה מפסולת גושית

לתושבים שלום,

אנו מבקשים להזכיר לכולם כי פסולת שאינה גזם לא תיאסף בימי ג'.


את הפסולת הזו יש לפנות למרכז מיחזור בתקופה הקרובה,

עד אשר יוקמו פינות מוסדרות ברחבי הישוב.