נוהל פינוי גזם והפרדה מפסולת גושית

איכות הסביבה וקיימות • 23/5/2016 כניסות

נוהל פינוי גזם והפרדה מפסולת גושית

לתושבים שלום,

אנו מבקשים להזכיר לכולם כי פסולת שאינה גזם לא תיאסף בימי ג'.


את הפסולת הזו יש לפנות למרכז מיחזור בתקופה הקרובה,

עד אשר יוקמו פינות מוסדרות ברחבי הישוב.