נוהל פינוי גזם והפרדה מפסולת גושית

קיימות וסביבה • כניסות

נוהל פינוי גזם והפרדה מפסולת גושית

לתושבים שלום,

אנו מבקשים להזכיר לכולם כי פסולת שאינה גזם לא תיאסף בימי ג'.


את הפסולת הזו יש לפנות למרכז מיחזור בתקופה הקרובה,

עד אשר יוקמו פינות מוסדרות ברחבי הישוב.