שריפות אשפה לא חוקיות וזיהום אויר

קיימות וסביבה • כניסות

שריפות אשפה לא חוקיות וזיהום אויר

בשנים האחרונות רווחת תופעה באזור השרון והשומרון של שריפות אשפה לא חוקיות בשטחים פתוחים גם של פסולת חקלאית. כחלק ממאבק בתופעה הוקם לאחרונה מטה מאבק של פעילים מהישובים בסביבה הפועל יחד עם הרשויות למיגור התופעה .

היקף הבעיה באזור עצום והשריפות מתרחשות מדי יום, בכל האזור ובכל שעות היממה ביישובים יהודים וערבים, משני עברי הקו הירוק, בשטחים פרטיים וציבוריים", אמרו בוועד, "השריפות פוגעות באיכות חיי התושבים ומסכנות את בריאותם. הן מפיצות ריחות רעים, ביו היתר של גומי, פלסטיק, דלק וחומרים כימיים, וגורמות לחלק מהתושבים לתסמינים פיזיולוגיים, כגון קשיי נשימה, צריבות בעיניים וגירויים בעור. חלק מהחומרים שמועלים באש ידועים כמסרטנים וכגורמים לנזקים בלתי הפיכים למערכת הנשימה, והשפעתם ארוכת טווח".

מאות אלפי תושבים בשרון ובשיפולי מערב השומרון סובלים מדי יום משריפות בלתי חוקיות של פסולת. בין היתר מועלים באש פלסטיק, גומי, ניילון, דלקים, שמנים, חומרי צבע, אסבסט וחומרים רעילים אחרים. השריפות פוגעות באיכות חייהם של תושבי האזור, גורמות לתסמינים רפואיים כגון קשיי נשימה וגירויים בעור, ומסכנות את בריאותם של תושבי האזור, יהודים וערבים כאחד.

חלק מהחומרים הנפלטים לאוויר ידועים כמסרטנים וכגורמים לנזקים בלתי הפיכים למערכת הנשימה.

השריפות מתרחשות לאורך קו התפר, משני עברי הקו הירוק, בשטחים פרטיים וציבוריים, עירוניים וחקלאיים. ניתן לראות שריפות באזורי מגורים שבהם אין איסוף מוסדר של פסולת, שריפות פסולת על ידי בעלי עסקים, הצתות גזם חקלאי ושריפות ע"י עבריינים, המנהלים אתרי פסולת פירטיים והשורפים בין היתר כבלי חשמל ותקשורת לצורך חשיפת המתכות שבהם. רשויות המדינה, ובראשן המשרד להגנת הסביבה, אינן מבצעות את המצופה מהן על מנת למגר את התופעה ומגלגלות את האחריות מגוף אחד למשנהו.

אלו סוגי הצתות שנגרמו עקב אי טיפול בפסולת כנדרש על פי חוק.