מיחזור אריזות זכוכית במסגרת חוק האריזות ע"י תאגיד תמיר

קיימות וסביבה • כניסות

בעקבות כניסת החוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א - 2011 (חוק האריזות ) לתוקף ובעקבות חתימת המועצה האזורית

דרום השרון על הסכם התקשרות בדבר הצבת מתקני מיחזור אריזות וזכוכית עם תאגיד המיחזור תמיר שהינו גוף

מוכר לצורך ביצוע חובת היבואנים והיצרנים למיחזור אריזות הוצב במרכז המיחזור היישובי מתקן לאיסוף ומיחזור אריזות זכוכית. מה ניתן למחזר במתקן המיחזור : בקבוקי משקה מזכוכית,לא מפיקדון וללא מכסה, צנצנות ריבה מזכוכית, בקבוקי שמן, בקבוקי בושם וכדומה.

על האריזות להיות ריקות מתכולתם על מנת לא לפגוע בתהליך המיחזור.