חוק מיחזור מוצרי אלקטרוניקה נכנס בקרוב לתוקף

קיימות וסביבה • כניסות

פרסומי מועצה:

 

ברצוננו לעדכן אתכם לגבי סעיף בחוק הפסולת האלקטרוני:

 

כל אזרח הרוכש מכשיר אלקטרוני חדש (מקרר, מכונת כביסה וכו'), זכאי לקבל פינוי של המכשיר הישן ללא עלות מהחנות שרכש בה את המוצר.

 

" 28.1.14 - ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (ג') את תקנות חוק איסוף פסולת אלקטרונית שייכנס לתוקף בתחילת חודש מרץ הקרוב....
החוק מחייב משווקים של ציוד אלקטרוני לקבל בחזרה למיחזור מכשירים דומים לאלה שנקנו מהם.
כלומר, תושבים יוכלו למסור פסולת למיחזור במרכזים, ברחוב ובחנויות החשמל והאלקטרוניקה".

 

להמשך הכתבה המפרטת את הנושא: http://www.tashtiot.co.il/2014/01/28/%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-4 /

 

פרסומי מועצה:

פרסומי מועצה:

 

ברצוננו לעדכן אתכם לגבי סעיף בחוק הפסולת האלקטרוני:

 

כל אזרח הרוכש מכשיר אלקטרוני חדש (מקרר, מכונת כביסה וכו'), זכאי לקבל פינוי של המכשיר הישן ללא עלות מהחנות שרכש בה את המוצר.

 

" 28.1.14 - ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (ג') את תקנות חוק איסוף פסולת אלקטרונית שייכנס לתוקף בתחילת חודש מרץ הקרוב....
החוק מחייב משווקים של ציוד אלקטרוני לקבל בחזרה למיחזור מכשירים דומים לאלה שנקנו מהם.
כלומר, תושבים יוכלו למסור פסולת למיחזור במרכזים, ברחוב ובחנויות החשמל והאלקטרוניקה".

 

להמשך הכתבה המפרטת את הנושא: http://www.tashtiot.co.il/2014/01/28/%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-4 /

 

פרסומי מועצה:

 

ברצוננו לעדכן אתכם לגבי סעיף בחוק הפסולת האלקטרוני:

 

כל אזרח הרוכש מכשיר אלקטרוני חדש (מקרר, מכונת כביסה וכו'), זכאי לקבל פינוי של המכשיר הישן ללא עלות מהחנות שרכש בה את המוצר.

 

" 28.1.14 - ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (ג') את תקנות חוק איסוף פסולת אלקטרונית שייכנס לתוקף בתחילת חודש מרץ הקרוב....
החוק מחייב משווקים של ציוד אלקטרוני לקבל בחזרה למיחזור מכשירים דומים לאלה שנקנו מהם.
כלומר, תושבים יוכלו למסור פסולת למיחזור במרכזים, ברחוב ובחנויות החשמל והאלקטרוניקה".

 

להמשך הכתבה המפרטת את הנושא: http://www.tashtiot.co.il/2014/01/28/%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-4 /

 

 

ברצוננו לעדכן אתכם לגבי סעיף בחוק הפסולת האלקטרוני:

 

כל אזרח הרוכש מכשיר אלקטרוני חדש (מקרר, מכונת כביסה וכו'), זכאי לקבל פינוי של המכשיר הישן ללא עלות מהחנות שרכש בה את המוצר.

 

" 28.1.14 - ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (ג') את תקנות חוק איסוף פסולת אלקטרונית שייכנס לתוקף בתחילת חודש מרץ הקרוב....
החוק מחייב משווקים של ציוד אלקטרוני לקבל בחזרה למיחזור מכשירים דומים לאלה שנקנו מהם.
כלומר, תושבים יוכלו למסור פסולת למיחזור במרכזים, ברחוב ובחנויות החשמל והאלקטרוניקה".

 

להמשך הכתבה המפרטת את הנושא: http://www.tashtiot.co.il/2014/01/28/%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-4 /