ממלא מקום לחבר ועד מקומי

עדכוני וועד ומזכירות • 12/6/2017 כניסות

תושבי נירית שלום,

בעקבות נסיעתו של תומר וולנסקי, חבר הועד המקומי, לשנת שבתון בחו"ל,
דרוש מתנדב שיחליפו כחבר בועד המקומי.

נא לפנות למזכירות.