תשלום מיסי תנועה לשנת תשפב

וועד ומזכירות • 17/11/2021 כניסות

להורי כיתות ג' - יב

אבקש את אישורכם במייל חוזר, לחיוב מיסי פעילות תנועת הנוער עבור תשפ"ב:

תשלום עבור ילד ראשון: 360 שח לשנה.

עבור שני ילדים: 630 שח לשנה.

עבור 3 ילדים ומעלה: 810 שח לשנה.

פעילים בכיתות י'-יב' :100 שח בלבד לשנה.


אנא הסדירו את התשלום עד סוף החודש, פעילות חנוכה לא תתאפשר ללא תשלום הורים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

אני מאשר תשלום של _______  שח עבור דמי חבר של ילדיי לתנועת הנוער, בשנת פעילות תשפ"ב.

שמות הילדים + כיתה:

1. __________     _________

2. __________     ________

3. __________     ________