שיתוף פעולה בין הוועדים בנושא ההרחבה

וועד ומזכירות • 8/1/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

שתפ בין ועדים פרוייקט ההרחבה בנירית - 7-1-21

תושבים יקרים,

שני הוועדים הפועלים בנירית החליטו לפעול יחד כדי לקדם את רעיון הרחבת הישוב.
שיתוף הפעולה נובע מההבנה שהרחבה היא צעד חיוני לישוב וכי יש לבצע אותה תוך איחוד כוחות וניסיון להגיע להסכמה רחבה ככל האפשר.
במסגרת הדיונים שהתקיימו בין הוועדים הגענו להסכמות שיאפשרו לבחון את כל האופציות הקיימות תוך מתן מקום בוועדת ההרחבה לתושבים מכל חלקי הקהילה בנירית.
האופציות השונות יבחנו לעומק ע"י הוועדה, יוצגו באופן ברור ויובאו בסופו של דבר להכרעת כלל התושבים.
עבור תושבים שהיו מודאגים מאופי התהליך חשוב לנו להדגיש, העברת תוכנית הרחבה לאישור וועדות התכנון תעשה רק לאחר בחירת רוב תושבי נירית באופציה המועדפת עליהם, לא תעשה כל פעולה אופרטיבית לפני כן.

אנו מצרפים למכתבינו זה את ההסכם המפורט שגובש בין הוועדים.

בברכה,

נעם עצמון,                                            צחי פרימק,

יו"ר ועד מקומי                                      יו"ר ועד האגודה