שעות פתיחת המכולת

שימושון • 21/2/2017 כניסותא-ה. 06:30 -14:00
ו : 06:30 - 15:00
א,ג,ה :17:00 - 19:30