עדכון - מסלול נחיתה 21

וועד ומזכירות • כניסות

שלום רב,

מבקשת לעדכן אתכם כי לאחר פרסום החלטת מנהל רת"א (בתאריך 21.3.19) לעדכון תבנית התפעול של נתב"ג אשר כוללת גם שינוי בשעות נחיתה על נתיב נחיתה מס' 21, המועצה התקשרה עם עו"ד אבנר ירקוני לשם הגשת עתירה והתנגדות לתבנית התפעול כפי שהתפרסמה.

 

בתאריך 23.01.2020 יתקיים דיון בעתירה בבית המשפט העליון – בג"צ.

 

לידיעתכם.

 

בברכה,

 

דנה גל

מנהלת מחלקה מוניציפאלית

מועצה אזורית דרום השרון

03-9000674 / 050-5224468   📱

      www.dsharon.org.il| https://www.facebook.com/mdshraon/

Pחשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה

 

 

image001