פרסום מועצה - חלוקת חוברות להגשת מועמדות לבחירות

מה במועצה • 24/8/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

חלוקת חוברות

צהרים טובים,

 

להלן הודעה בדבר מועד חלוקת חוברות להצעת מועמד לראשות המועצה ורשימת מועמדים למועצה ולוועד המקומי.