הצטרפו למהפכת האנרגיה הירוקה והקימו מערכת סולארית על גג ביתכם- כנס הסברה

מה במועצה • כניסות

מצורפת הזמנה לכנס הסברה של פרויקט גגות סולאריים של המועצה.