ל"ג בעומר - 2022

וועד ומזכירות • 10/5/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

ראשי רשויות - היערכות לג בעומר 2022

מצ"ב מכתב הנחיות כללי זהירות ובטיחות כיבוי אש  לקראת ל"ג בעומר. אנא פעלו על פיהם למניעת שריפות.

 

שימו לב!!! בערב ל"ג בעומר הבריכה תהיה פתוחה עד השעה 24:00 לפעילות כל השכבות.

פרסום בנושא ייצא בימים הקרובים.