סקר אתרי מורשת במועצה האזורית דרום השרון המהווה הזדמנות מצוינת לבניית ארכיון של היישוב נירית

ועד מקומי ומזכירות • 18/2/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

טיוטת מכתב לתושבים בנושא הסקר עם מכתב הסקר