עיקור וסירוס חתולים בנירית

וועד ומזכירות • כניסות

מבצע לכידת חתולים לשם עיקור וסירוס יתבצע ביום שני ה -  05/08 משעה 06:45  ע"י השירות הווטרינרי.

מקומות הלכידה יתואמו אישית מול התושבים שפנו לוועד הישוב בעניין זה. 

בתום הפעולה יוחזרו החתולים למקום בו נלכדו. 

אנו מבקשים מבעלי חתולים לשמור על החתולים "הביתיים" בבית במועד הלכידה.

מועדים נוספים לעיקור יתואמו והודעות מתאימות תצאנה בהמשך.

 שיהיה לכולנו בהצלחה!

 ועד נירית