עדכון חברי מליאה: רבעון ראשון 2019

חברי מליאה • כניסות

תושבי נירית היקרים,

לפני כארבעה חודשים נכנסתי לתפקידי כחברת מועצה, הנהלה וחברת דרקטוריון בחברה הכלכלית וכעת ברצוני למסור לכם עדכון ראשון אודות העשייה בתקופה קצרה זו למען תושבי המועצה למען היישוב נירית. כבר בשבוע הראשון לקדנציה התחלנו יחד עם אושרת גני גונן - ראשת המועצה, בכתיבת תוכניות עבודה לשנת 2019, לראשונה בתולדות המועצה - תוכניות עבודה מקושרת תקציב (כל יעד בתוכניות העבודה הינו בעל סעיף תקציבי ובכך אנו מבטיחים את יישומה של תוכניות העבודה בפועל). כל תוכניות העבודה שבנו צוותי המטות המקצועיים במהלך הקמפיין של אושרת הוטמעו בתוך תוכניות העבודה השנתית באגפים הרלוונטיים.

חלק מסעיפי המצע נכנסו לתהליכי עבודה:

תחבורה

- הוכנו תוכניות עבודה אותה תציג ראשת המועצה לשר התחבורה.
תכנית זו כוללת:
קידום תוכניות כביש 5233 להרחבת הכביש מתחנת דלק פז ועד כיכר ברא-חורשים הכוללת הכפלת נתיבי הנסיעה והרחבת הגשרים (מעל כביש 6 וכביש 531).

- בימים אלו עובדים על התקנת עמודי תאורה לאורך הכביש מכיכר ברא-חורשים ועד לכיכר מתן-נירית-ירחיב.

- כחלק מתהליכי שיפור השירות לתושב בנתה אושרת הצעה לפיילוט לפיו המועצה בעצמה תתגבר תחבורה ציבורית באמצעות שאטלים שתפעיל בכל יישובי המועצה אשר יסיעו את תושבי המועצה לערים מרכזיות שכנות בנקודות אסטרטגיות, כמו מרכזים רפואיים, מרכזי פנאי ומסחר, תחנות רכבת וכו'.

איכות חיים

בנושא תחנות הכוח אושרת התבשרה החודש על הקפאות התוכניות להקמת תחנות כוח באזורנו,
אם כי היא ממשיכה במאבק להסרת הרעיון באופן תמידי.
כך הוכחה תפיסת עולמה של אושרת כנכונה:
הגלובליזציה, העשייה המשותפת של כלל הישובים הניבו פירות.

איכות הסביבה

- ראשת המועצה הובילה את כניסתה של מועצה אזורית דרום השרון לאשכול השרון, באישורה של מליאת המועצה.
אשכול זה מונה את הרשויות: כפר סבא, טייבה, רעננה, כפר ברא, כפר קאסם וקדימה. אשכול זה מתוקצב ע"י המדינה בעשרות מליוני ש"ח המושקעים באיכות הסביבה: פינוי זבל, מטמנת אשפה אזורית, פקחי סביבה שתפקידם בין היתר אכיפת החוק נגד עברייני שריפות פיראטיות. - בימים אלה אגף תפעול, קב"ט המועצה ומחלקת איכות הסביבה מקדמים הקמתה של סיירת ירוקה מטעם המועצה, שתפקידה יהיה ביצוע פעולות פיקוח נגד עברייני השריפות.

נושאים אלו נידונו גם בסיור משותף בג'לג'וליה אליו הוזמנו אושרת - ראשת המועצה, מנהלי אגפים במועצה ובנצי - מנכ"ל החברה הכלכלית.

שיפור השירות

- כבר בתוכנית העבודה לשנת 2019 תוקצב תחום השירות בכחצי מליון ש"ח, לעומת אפס תקצוב בשנים עברו.
- ישיבות המליאה משודרות בפייסבוק לייב.
- ראשת המועצה וסגניה הפעילו מדיניות דלת פתוחה הכוללת דלת פתוחה בכל יום רביעי בשעות אחה"צ בלשכת ראשת המועצה.
- הורחבו שעות קבלת הקהל במועצה.
- ישיבות המליאה מתקיימות גם בישובי המועצה ולא רק במבנה המועצה.
- הוקם פורום נאמני שירות האמון על בנייתה של אמנת השירות, אשר תכלול זמני תקן למענה לתושבים בכל עניין.
- בימים אלו אוטובוס השירות שלנו, שיגיע לכל ישובי המועצה כבר נמצא בבנייה ועתיד לצאת לנסיעתו הראשונה בחודש מאי הקרוב, זמן שיא של ביצוע בחודשים ספורים ולעומת שלוש שנים ברשויות אחרות.
האוטובוס עתיד להעניק שירותים בתחומים:
חינוך, גבייה, רישוי עסקים, תכנון ובנייה, רווחה ועוד.

ארנונה - פרגולות/מצללות

בהתאם לתיקון לחוק ההסדרים - תיקוני חקיקה:
החל מתאריך 1/1/2019 לא יחוייבו בארנונה מצללות העונות להגדרה
"מבנה ללא קירות המוקם בחצר, גג או מרפסת של בית מגורים, הנסמך על עמודים ובנוי מחומרים קלים שתקרתו משטח הצללה אשר המרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו".
הכוונה אך ורק לכיסוי שקוף העשוי מחומר פלסטי.
ברצוני להדגיש כי התיקון הנ"ל הינו בנוסף לזיכוי מארנונה של הפרגולות אשר לא חוייבו עד כה.

גן הילדים בישוב - "גן נרקיס"

- ברצוני לציין שבשעה טובה אושר סבסוד ע"י ועד הישוב והמועצה לסייעת נוספת בגן נרקיס. גן נרקיס הינו גן רב גילאי אשר אנשי הצוות בו מעבירים תכנים לימודיים שונים לשלוש שכבות גיל שונות ולכן נולד הצורך לתגבור נוסף של כוח אדם.

- שיפוץ הגן - בימים אלו מסתיים שיפוץ הגן הכולל תיקון בתקרה רעועה ודולפת ועובש בקירות הגן.
תודתי נתונה למחלקת החינוך במועצה על הטיפול המסור. מאחלת לילדנו המשך שהות נעימה בגן.


חברים יקרים,
אנו חשים בעידן של חידוש, אכפתיות וקיום הבטחות.

בברכה, מולי אורן