הזמנה לאסיפת אגודה

ועד מקומי ומזכירות • 17/6/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על קיום אסיפת אגודה

אגודה דוח כספי 2023

תקציב 2024 לאישור האספה הכללית

שלום רב,

מצורפת הזמנה לאסיפת אגודה שתתקיים ביום רביעי השבוע, ה - 19/6/24 בשעה 19:30 בבית העם.

ככל שלא יהיה מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית בשעה 20:00 באותו יום.

בנוסף מצורפים בזאת:

·         הדו"ח הכספי לשנת 2023

·         התקציב המוצע לשנת 2024

בברכה,

וועד האגודה