תזכורת - תשלום מיסי תנועה לשנת תשפב

וועד ומזכירות • 25/11/2021 כניסות

הורי כיתות ג' יב יקרים,

למי שעדיין לא אישר תשלום עבור פעילות תנועת הנוער לשנה זו – אודה לשליחת האישור עד סוף השבוע, על מנת שלא יהיו אי נעימויות בהשתתפות בפעילויות חנוכה.

תשלום עבור ילד ראשון: 360 שח לשנה.

עבור שני ילדים: 630 שח לשנה.

עבור 3 ילדים ומעלה: 810 שח לשנה.

פעילים בכיתות י'-יב' :100 שח בלבד לשנה.


אנא הסדירו את התשלום עד סוף החודש, פעילות חנוכה לא תתאפשר ללא תשלום הורים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

אני מאשר תשלום של _______  שח עבור דמי חבר של ילדיי לתנועת הנוער, בשנת פעילות תשפ"ב.

שמות הילדים + כיתה:

1. __________     _________

2. __________     ________

3. __________     ________