הודעה על שינוי בתבנית התפעול - מסלול 21

וועד ומזכירות • כניסות

שלום רב,

בהמשך לפניות תושבים למוקד המועצה, ערכתי בירור מול רשות שדות התעופה במטרה להבין האם יש צפי לחזרה לתבנית התפעול הקבועה.

לצערי עדין יש הוראה של מערכת הבטחון להפעלה של מסלולי הנחיתה 21 ו-26 בכל שעות היום.

 

בברכה,

 

דנה גל

מנהלת מחלקה מוניציפאלית

מועצה אזורית דרום השרון

03-9000674 / 050-5224468   📱

      www.dsharon.org.il| https://www.facebook.com/mdshraon/

Pחשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה

 

image001