הזמנה לקבוצת תמיכה לאלמנים/ות

מה במועצה • 10/10/2021 כניסות

מצורפת הזמנה לקבוצת תמיכה לאלמנים/ות שתיפתח החודש:

 

 

 

 

חגית חברון

עו"ס תחום בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים

היחידה לטיפול בחבר הותיק

המחלקה לשירותים חברתיים

טלפון: 03-9000660