בצאתך לחופשה אל תשאיר סימנים שיעידו כי אין איש בבית...

ביטחון וחרום • כניסות

חברים יקרים אני מעביר הודעה משירית השוטרת הקהילתית:

נהג לפי הכללים הבאים ומנע פריצה לביתך!
--------------------------------------------------------
בצאתך לחופשה אל תשאיר סימנים שיעידו כי אין איש בבית...
1. השאר אור דולק או רדיו 
2. לא לפרסם ברשתות החברתיות את דבר היציאה לחופשה - אין לדעת למי הידיעה תגיע
3. בקש מהשכנים לפקוח עין על הבית.
4. לדווח לסייר על כל רכב או אדם חשוד.
5. לנעול תריסים ודלתות.
6. לא להשאיר בסביבת הבית חפצים העלולים לסייע לעבודת הפורץ (סולמות כלי עבודה וכו').

מועדים לשמחה