טיולי נשים במועצה 2021

וועד ומזכירות • 16/3/2021 כניסות

Attached files:

טיולי נשים 2021

מצורף קובץ תכנית טיולים לנשות המועצה לשנת 2021.

לפרטים נוספים  והרשמה, נא לפנות לאסתי לב אור,

צמח בר טיולים

טל:050-4748807

Esti@lev-or.co.il

www.tbar.co.il