לכל מי שביצע הזמנה של ציוד מיגון –

וועד ומזכירות • 22/3/2020 כניסות

לגבי חליפות המיגון ביטלנו את ההזמנה כיוון שסוג החליפות שביקשנו אזל.

לגבי מסיכות החלפנו ספק ונקבל את המסיכות בתעריף זול משמעותית (כשליש מחיר).

 

כרגע ההזמנה סגורה.

 

בבקשה לא לשלוח בקשות להזמנות חדשות.

מי ששלח עד כה, נשתדל לספק את כל הבקשות.

כשההזמנה תגיע, ניידע אתכם, והציוד יחולק לבתים ע"י צוות הישוב.

 

בברכה,