הודעה בנוגע לשירותי פינוי של המועצה בתקופה הקרובה:

וועד ומזכירות • 25/3/2020 כניסות

לתושבים שלום,

א.      פינוי אשפה: פינוי האשפה ימשיך כסדרו בכל מצב בתקופה הנוכחית. כמו כן, רצוי לציין כי צוותי הפינוי ממוגנים ועובדים עם כפפות.

ב.      מטאטא כביש ממשיך לעבוד גם בתקופה הנוכחית.

ג.       גזם: יפונה כרגיל בימי שלישי.

ד.      פחים שבורים: כל תושב יכול לפתוח קריאה בנושא פחים שבורים. יש צורך לפנות למוקד moked@dsharon.org.il ולשלוח תמונה של הפח (מצורפת תמונה של מה צריך לצלם).
יוחלפו פחים רק משנת 2016 ומעלה.

ה.      פינוי קרטונים: נא לא לזרוק בכלובי הקרטונים זבל שאינו קרטון. קבלן האיסוף לא יפנה כלובים שמלאים בפסולת.

 

תוכנית פינוי זבל בפסח:

 

מה צריך לצלם על מנת לקבל פח חדש (במקרה שנשבר)-