מפגש תושבים עם ראשת המועצה ב 08.01.23

ועד ומזכירות • 3/1/2023 כניסות

לתושבים שלום רב,

אבקש לתזכר אתכם כי ביום ראשון  ה 8.1.2023 בשעה 19:30 באולם המרכזי בבית העם בנירית, יתקיים מפגש תושבים עם הגב' אושרת גני גונן ראשת המועצה יחד עם צוות ההנהלה של המועצה.

מצורף בזאת קישור לרישום למפגש: https://www.coing.co/DSharon_4U/79181

בקישור יש שדה המאפשר לתושבים המעוניינים בכך לשאול או להעלות נושאים בפני ראשת המועצה והצוות שלה.

המפגש עם ראשת המועצה וצוותה חשוב והוא מאפשר העלאת נושאים ושיח בין תושבי היישוב להנהלת המועצה.

נשמח ונודה להשתתפותכם והעברת השאלות והנושאים שתרצו להעלותם.

בברכה,

וועד מקומי נירית