הערכות לחורף 2021-2022 – מזג אוויר קיצון - ריענון

וועד ומזכירות • 6/10/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

היערכות חורף 2021-2022- תושבים

מצ"ב מסמך מקב"ט המועצה בנוגע להיערכות לתנאי מזג אויר קיצון.

אנא תשומת ליבכם.