סכנת חיים-אזהרה ממזג אויר קיצון-חורף 2020

וועד ומזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

אארפ-1006-רשויות-סכנת חיים-אזהרה ממזג אויר קיצון-חורף 2020-ס

לישובים שלום

מצ"ב מכתב התראה על הסופה הקרובה מרשות הניקוז שרון.

 

בברכה,

 

יקי אסקיו

סגן מהנדס המועצה

מועצה אזורית דרום השרון

03-9000572 📱

שגיאה! ההפניה להיפר-קישור אינה חוקית.www.dsharon.org.il| https://www.facebook.com/mdshraon/

Pחשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה

image002