איסוף אשפה וגזם

וועד ומזכירות • כניסות

מחר, יום ג', איסוף אשפה וגזם כרגיל.