מכתב לתושבים - פתיחת הגשר מעל כביש 531

הודעות מיידיות • 16/7/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

תרשים והסבר לשינויים בתנועה

לתושבים שלום,

בין ה- 24/07 ל- 28/07 קיים צפי לפתיחת הגשר מעל כביש 531.
המשמעות מבחינת תושבי גוש יישובי חורשים:
חיבור כביש 5233 אל מחלף ג'לג'וליה, כביש 444 (מדרום לתחנת הדלק פז חגור, בנתיב שהיה לפני סלילת כביש 531).
ההפרדה המפלסית כפי שבוצעה, נעשתה על פי תכנון מיושן שאושר ב- 1995 ולא לקח בחשבון את התפתחות האזור,
הכפלת מספר התושבים וגידול של לפחות פי 5 בכמות כלי הרכב (כולל רכב כבד) המשתמשים כיום בכביש 5233.

בתחילת 2012 היה ברור על פניו שהתכנית כבר אז אינה מתאימה למצב בשטח, ובוודאי אינה מתאימה להתפתחות העתידית של האזור.
לאחר חקירה והבנת הנושא נעשו מהלכים שונים בעיקר אל מול המועצה האזורית דרום השרון, "נתיבי ישראל", "דרך ארץ", ו"כביש חוצה ישראל".
בשלב זה כאשר הבנו שאף אחד מאילו לא באמת מתכוון לעשות משהו בנידון, התארגנו לאיחוד כלל ישובי הגוש, שכרנו עו"ד ויועץ תנועה
וחיפשנו דרך לעצור את ביצוע התכנון המיושן מחד, ולגבש תכנון חדש שיתאים להתפתחות היישובים והאזור בהווה ובעתיד.
בסופו של דבר מצאה עו"ד פגם בהגשת התכניות שהוגשו ע"י "דרך ארץ", פגם שאושר בוועדה לתכנון ובניה בדרום השרון וסיפק אישור לתחילת ביצוע ההפרדה במתכונתה הישנה.

בשלב זה (סוף 2013) פנינו לוועדה לתכנון ובניה בדרום השרון והצבענו על הפגם שנפל באישור התכנית (שימוש חריג לסלילת דרך בקרקע חקלאית).
ואכן הוועדה דנה שנית באישור שניתן והחליטה שלא לאשר את ביצוע ההפרדה המפלסית 5233/531 במתכונת כפי שהוגשה.
כתוצאה מהמהלך פנתה חברת "דרך ארץ" (החברה המבצעת), וערערה על ההחלטה בוועדה המחוזית.

כתוצאה מהחלטת השופטת בבית הדין לערעורים במחוז, הוצע לנציג דרך ארץ, לשבת ולגבש תכנית חדשה שתתאים לאזורנו על פי התפתחותו.
התקיימה ישיבה בהשתתפות גורמי התכנון והביצוע של כביש חוצה ישראל ונציגנו ובסיכומה החליטה החברה לתכנן מחדש את הכביש על פי העקרונות הבאים:

1.      הכביש (5233) יוכפל ל- 4 נתיבים, 2 לכל כיוון מכיכר כפר ברא/חורשים ועד כביש 444.

2.      יוקם גשר נוסף מעל כביש 6.

3.      יוקמו 2 גשרים מעל 531.

4.      חיבור הכביש 5233 למחלף ג'לג'וליה יהיה מצפון לתחנת הדלק פז חגור ואל מול רמזור העלייה לכביש 6.

5.      יבוטל הרמזור הדרומי במחלף (הרמזור של פז חגור) ויוותרו רק 2 רמזורים.

לטובת התכנון המחודש הוקצב ע"י משרד התחבורה סך של כמיליון וחצי ¤ והוחל בתכנון חדש בתאום עם הישובים.
בפברואר 2014 הודיעה חברת "כביש חוצה ישראל" לבית הדין לערעורים שהחלה בהכנת תב"ע חדשה בהתאם לתכנון המוסכם.
בשלב זה כמובן הופסקו כל העבודות על פי התכנון הישן.

ב- 20/08/2014 התכנסה הוועדה לתכנון ובניה בדרום השרון, והחליטה להסיר את התנגדותה להמשך העבודות  על פי התכנון הישן משנת 1995.
כח"י עם הסרת ההתנגדות פנתה לוועדה הארצית ועל פי תקנה מסוימת קיבלה הרשאה להמשיך בביצוע העבודה ויותר מכך, על פי תקנה זו, לא ניתן יותר לעצור את העבודה.

כתוצאה מהמצב החדש שנוצר, הישובים קיבלו החלטה שמשמעותה, למרות שהכביש שייסלל אינו מתאים, אנו נמשיך ונפעל לקידום התכנון, שינוי התב"ע והסטטוטוריקה הנלוות
על מנת שתהיה בידנו תכנית מאושרת ובעתיד נפעל לקידומה לידי ביצוע על כל המשתמע מכך.
לצורך קידום התכנון התגייס מר פאיק עודה, ראש מועצת ג'לג'וליה, ויחד עם שאר יישובי הגוש פעל נמרצות לזירוז גמר התכנון והפקדת התכנית החדשה.
לאור העיכובים בהפקדת התכנית התקיימה ב- 03/05/17 ישיבת עבודה עם שר התחבורה ח"כ מר ישראל כ"ץ בהשתתפות נציגי הישובים.
סוכם שתוך חודשיים תופקד התכנית, דבר שלא קרה עד כה ובשבוע שעבר נשלח מכתב נוסף לכבוד השר.

מצורף קובץ ממוחשב של שינויי התנועה בעקבות פתיחת הגשר לשימוש.

בברכה,
מזכירות נירית