מכתב וועדת ביטחון

וועד ומזכירות • 16/11/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לתושבים בנושא ביטחון 14-11-21

תושבים יקרים,

מצורף מכתב מוועדת ביטחון בנוגע למתווה השמירה והביטחון בנירית.

לעיונכם.