הודעה על שינוי מקור מים – אוגוסט 2020

וועד ומזכירות • 31/7/2020 כניסות

תושבים יקרים שלום רב,

1.      בעקבות עבודות אחזקה במערכת הארצית ובהתאם לאילוצי התפעול, החל מיום ראשון הקרוב תאריך 02/08/2020 לתקופה של כחודש, מקורות המים המסופקים היישוב מהמוביל הארצי יהיו מי קידוחים ומים מותפלים, ללא מי כנרת. מקורות המים הינם ביחסי מיהול משתנים בהתאם למשטרי התפעול.

2.      בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים עשויים להתרחש שינויים בטעם המים המסופקים.

3.      אבקש להדגיש, כי המים המסופקים על-ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות.

4.      במידה ויש תלונות חריגות על איכות המים, מעבר לאלה שצוינו בסעיף 2 ,נבקש ליידע אותנו ע"מ שאנו ניידע את חברת מקורות ואת משרד הבריאות.

5.      בהתאם למתוכנן כעת, בשבוע השני של חודש ספטמבר 2020 נחזור לספק מי כנרת מטופלים בשילוב קידוחי מי תהום ומים מותפלים.

בכבוד רב,

ועד האגודה