חובת שמירה של שוכרי יחידות הדיור בנירית

עדכוני וועד ומזכירות • 23/11/2014 כניסות

שלום רב,

 

החל מראשון בינואר, 2015 תחול חובת השמירה ביישוב גם על שוכרי יחידות הדיור.

החובה תחול על "שוכרים מובהקים" , דהיינו שוכרים שאינם בני היישוב וכן בני היישוב בעלי משפחות שגרים ביחידות דיור נפרדות מבית ההורים.

החובה לא תחול על בני היישוב שאינם בעלי משפחות אשר גרים ביחידות צמודות לבתי ההורים.

 

אבקש את כל המשכירים ליידע את השוכרים בדבר החובה. שוכרים המעוניינים לקיים "חלף שמירה" מתבקשים לפנות לרב"ש.
כך גם שוכרים שמבקשים פטור משמירה מסיבות רפואיות או אחרות.

 

חובת השמירה חלה על כולנו, תושבי נירית, והיא חלק חשוב בלקיחת האחריות על ביטחוננו.
כיום הנטל נופל על בעלי הבתים ועל שוכרי בתים בלבד, למרות שכלל התושבים נהנים ממנה.
הנושא נדון בכובד ראש הן בוועדת ביטחון והן בוועד וההחלטה על הגדלת מצבת השומרים תקל מאוד על כולנו, וזאת במחיר פעוט שאין לי ספק שיתקבל על דעת כולם.

 

בברכה,

יורם שרתוק, יו"ר וועדת ביטחון.