רישום למחנירית ותשלום דמי תנועה

וועד ומזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

אישור תשלום מיסי תנועה

מחנירית 2019 פלאיר

להורים שלום,

מצורפים פרטים על הרשמה למחנירית.


כמו כן רצ"ב מטה אישור תשלום לדמי החבר. בבקשה, מי שלא שילם, נא למלא את האישור במייל חוזר.

רק חניכים ששילמו דמי חבר שנתיים יוכלו לצאת למחנירית.

 

תאריכי מחנירית 1-2.11 

מחירים למחנירית -

כיתות ג': 100 ¤

כיתות ד'-ח': 200 ¤

כיתות ט': 50 ¤

סגירת הרשמה ב-28.10

מצ"ב פלאייר לפרסום אם כל הפרטים כולל לוז ,רשימת ציוד וכו'.

 

From: מזכירות נירית [mailto:nirit@nirit.org.il]
Sent: Sunday, September 22, 2019 4:32 PM
To: 'nirit.mazkirut@locali.co.il'
Subject: *תשלום דמי חבר פעילות תנועת נוער

 

להורי כיתות ג' - ט'

אבקש את אישורכם במייל חוזר, לחיוב מיסי פעילות תנועת הנוער עבור תש"פ:

תשלום עבור ילד ראשון: 360 שח.

עבור שני ילדים: 630 שח.

עבור 3 ילדים ומעלה: 810 שח.

לא ניתן יהיה להשתתף בפעילויות פתיחת השנה ללא תשלום מיסי התנועה.

התשלום הינו שנתי. לא ניתן יהיה לקבל החזר באמצע השנה.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

אני מאשר תשלום של _______  ¤ עבור דמי חבר של ילדיי לתנועת הנוער, בשנת פעילות תש"פ.

שמות הילדים + כיתה:

1. __________     _________

2. __________     _________

3. __________     _________