הפסקת חשמל

ביטחון וחרום • כניסות

הפסקת חשמל איזורית בשל תקלה בקו מתח גבוה, צפי שעת סיום 13:30.

ועד נירית