גלריה תמונות מהקמת היישוב

גלריה • כניסות

לחץ כאן לעריכת הטקסט

https://www.aroundy.com/?post&token=f1983389ad2aae07faacebd3335420af9eab9f19&post_id=0QYTYk