שעות פעילות הדואר בנירית

וועד ומזכירות • 18/3/2020 כניסות

החל מתאריך ה- 19.3.20, שעות פעילות הדואר תהיינה:


יום א': 17:00 18:00

יום ד': 9:00 10:00.

 

למבנה הדואר יש להיכנס אר ורק לקבלת דואר רשום.

נא להגיע עם מפתח לתיבת הדואר על מנת להוציא את הדואר הרגיל.

 

בברכה,