תזכורת - הזמנה לאסיפה הכללית של האגודה

וועד ומזכירות • 22/11/2020 כניסות

תזכורת

אל: חברי אגודה נירית                                                                                      

הנדון : אסיפה כללית של חברי האגודה וסדר יום לאסיפה

ביום שלישי  ה 24/11/2020 בשעה 20:30 תתקיים אסיפה כללית של האגודה.

בשל משבר הקורונה, האסיפה תתקיים בזום. להלן הקישור:

https://onoac-il.zoom.us/j/86302441252

בהתאם לתקנון, במקרה שלא יגיעו 30% מחברי האגודה,

תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתקיים במידה שיהיו נוכחים בה לפחות 21 חברים.

על סדר היום:

1.      דוחות כספיים שנתיים 2019

2.      תקציב האגודה לשנת 2020

3.      סיכום עונת הרחצה בבריכה

4.      עדכון פרויקט תשתית סיבים אופטיים בכל היישוב

5.      אישור ביצוע ומימון פרויקטים:

א.      מערכת סולארית על גג בית העם.

ב.      קירוי מגרש הספורט במערכת סולארית.

6.      שיקום מיכלי איגום מים לחרום.

נושא בדיקת אפשרויות הרחבה ביישוב יידון בישיבה נפרדת שתוקדש לכך.

בברכה,

וועד האגודה