הודעה על שינוי זמני בתבנית התפעול - נחיתות מסלול 21

וועד ומזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

mail@iaa.gov

שלום רב,

 

להלן מצ"ב הודעה של רשות שדות התעופה לשינוי תבנית תפעול ונחיתת מטוסים בלילה בין ה-06/09/19 ל-07/09/19.

 

 

בברכה,

 

דנה גל

מנהלת מחלקה מוניציפאלית

מועצה אזורית דרום השרון

03-9000674 / 050-5224468   📱

      www.dsharon.org.il| https://www.facebook.com/mdshraon/

Pחשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה

 

 

 

 

image001