עדכון על חופשה - מזכיר נירית

ועד ומזכירות • 2/1/2023 כניסות

לידיעתכם, שלומי, מזכיר נירית, יהיה בחופשה למשך שבועיים, ויחזור לעבודה ב 17 לינואר.

שאר שירותי הישוב, המזכירות והתחזוקה, עובדים כרגיל בימים אלה.