זמני תפילות יום כיפור תש"פ

וועד ומזכירות • כניסות

התפילות תיערכנה בבית העם

                                                                                                                                                                  

ערב יום כיפור, יום שלישי, ט' בתשרי 8/10/19

15:00   מנחה / התרת נדרים

17:55   תחילת הצום / הדלקת נרות

18:00   מתכנסים בבית העם

18:15   הפיוט "לך אלי תשוקתי"

           תפילת "כל נדרי"

          דרשה (פרופ' אריה רייך)

          תפילת ערבית

יום כיפור, יום רביעי, י' בתשרי 9/10/19

8:30     תפילת שחרית

11:00   תפילת "יזכור"

           תפילת מוסף

16:45   תפילת מנחה

17:45   תפילת נעילה

18:53   תקיעת שופר / שירת ההמנון

18:53   סיום הצום

           תפילת ערבית / ברכת הלבנה

בברכת גמר חתימה טובה,

ועד בית הכנסת נירית.

 
image001