הבהרה מטעם הוועד המקומי

הודעות מיידיות • 13/7/2018 כניסות

לתושבי נירית,

לנוכח אי הבהירות לגבי הפרסומים האחרונים בענייני וועד האגודה נירית,
אנו מוצאים לנכון לעדכנכם כי הפרסומים אינם על דעתנו, אינם ביוזמתנו,
וכי המדובר בעניינים פנימיים של חברי האגודה נירית.

 

שבת שלום,
ועד מקומי נירית