לוח זמני תפילות שמחת תורה

וועד ומזכירות • כניסות

לוח זמני תפילות שמחת תורה

יום ראשון כ"א בתשרי, 20.10.29: מנחה וערבית בשעה 17.45, הקפות 18.15

יום שני, כ"ב בתשרי, 21.10.19, שחרית 8.15 , הקפות  9.30, קריאה בתורה , ברכת הילדים , חתן תורה /חתן בראשית 10.00 , קידוש 11.15 , תפילת יזכור , מוסף ותפילת הגשם 11.30. חג שמח