נירית קהילה מקיימת - וועד ומזכירות: הזמנה לאסיפה כללית של הא ...

וועד ומזכירות • כניסות

נירית קהילה מקיימת - וועד ומזכירות: הזמנה לאסיפה כללית של האגודה

אל: חברי אגודה נירית                                                                                      

הנדון : תזכורת לאסיפה כללית של חברי האגודה וסדר יום לאסיפה

הערב, יום ראשון  ה – 5/1/2020 בשעה 20:00 תתקיים בבית העם אסיפה כללית של האגודה.

בהתאם לתקנון, במקרה שלא יגיעו 30% מחברי האגודה,

תידחה האסיפה לשעה 20:30 ותתקיים במידה שיהיו נוכחים בה לפחות 21 חברים.

על סדר היום:

אישור יו"ר ומזכיר לישיבה.

אישור סדר היום של האסיפה.

בחירות לוועד האגודה.

בחירות לוועדת ביקורת.

בברכה,

עמית כפיר

מזכיר נירית